Wij willen een school zijn die leert leren.

Leren is echter veel meer dan alleen maar het verzamelen van kennis. Wat kinderen leren, moeten ze kunnen toepassen in een steeds complexere wereld. Leerkrachten stimuleren en ondersteunen elke leerling, rekening houdend met zijn of haar kwaliteiten, talenten en beperkingen. Leerkrachten begeleiden hen in het opbouwen van een goede studiemethode en besteden daarbij veel aandacht aan het leerproces. We leren hen uitdagingen aan te gaan en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Door differentiëring en remediëring willen we de talenten van alle jongeren maximaal ontwikkelen. Dit is de brede basiszorg voor elke leerling.

Als de basiszorg ontoereikend blijkt te zijn, wordt extra ondersteuning aangeboden. Dit na overleg met leerling, ouders, klassenraad, medewerker van VCLB en externe ondersteuner. Onze zorg op maat.

In de begeleidende klassenraden worden de leerlingen opgevolgd. In de delibererende klassenraden worden de toekomstmogelijkheden besproken aan de hand van de resultaten doorheen het schooljaar.

Tijdens proefwerken is er een zorgklas voor leerlingen met leernoden.

We staan in voor een degelijk uitgebouwde studiebegeleiding en vinden het welbevinden van de leerling erg belangrijk als basis voor het leerproces. Iedere middag kan men voor allerlei zorgen of problemen (klein of groot) bij de Babbelbox terecht. Leerlingbegeleiders zijn steeds aanwezig in deze babbelbox. De klastitularis zorgt voor een goede klassfeer en is steeds aanspreekbaar bij problemen. We zetten in op herstelgericht werken voor het oplossen van problemen.

De leerlingenbegeleiders vormen samen met een opvoeder, de directeur en een VCLB-medewerker de cel leerlingenbegeleiding. Die cel bespreekt welke initiatieven genomen kunnen worden om een leerling met een probleem verder te helpen.

De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit: Karina De Vos (directeur a.i.),  Lieve Vande Rostyne, Caroline Weidner en Erna Meganck  (leerlingbegeleiders), Vanessa Breye (medewerker VCLB), Elke Bryse (medewerker VCLB).

 

fotollb