De meerwaarde van een middelgrote school

Aangename studie- en leefsfeer

Persoonlijke aanpak

Leren leren

 • klassikale begeleiding
 • persoonlijke begeleiding
 • ondersteuning: overhoor, mindmapping ...
 • begeleiding tijdens klasuur

Uitgebouwde leerlingenbegeleiding

 • hulp bij leerproblemen en psycho-sociale problemen

Christelijk geïnspireerde school

 • samen vieren
 • samen bezinnen
 • samen beleven en meeleven
 • samen actie voeren ...

ICT in het eerste jaar (binnen het lesrooster)

Begeleid zelfstandig leren (BZL) in het open leercentrum

Leren leven of leefsleutels in het eerste jaar

 • jezelf leren kennen
 • leren kiezen, leren omgaan met anderen
 • leren omgaan met conflicten
 • peer support (zorg voor welbevinden)

Verzorgde klassen en degelijk uitgeruste specialisatielokalen

 • vier recente computerklassen (waarvan een open leercentrum)
 • labo's voor fysica, chemie, biologie en wetenschappelijk werk
 • goed uitgeruste gymzaal
 • muziek- en tekenklas
 • twee technieklokalen
 • volledig ingerichte didactische keukens
 • aardrijkskundeklas
 • geschiedenisklas
 • polyvalente klassen
 • ruime studiezaal
 • wiskundeklas
 • leesklas
 • projectieklassen

Leerlingen verleggen hun grenzen

 • kangoeroewedstrijd
 • wiskunde-olympiade
 • wetenschapsolympiade
 • olympiade Frans
 • olympiade techniek - actieve STEM-school

's Middags keuze uit

 • een warme maaltijd
 • een broodje
 • een eigen lunchpakket

Boeiende middagactiviteiten

 • badminton
 • voetbal
 • zaalhockey
 • netbal/volleybal
 • tafeltennis
 • milieuwerkgroep
 • leerlingenraad
 • schoolkoor en ukelele

Lesdoorbrekende activiteiten

 • toneel, film ...
 • natuurexploratie/bosexcursie
 • museumbezoek
 • cultuurdag/talendag
 • gedichtendag
 • Pi-dag
 • Youcadag (Zuiddag)
 • didactische uitstappen naar Brugge, Gent, Parijs en een driedaagse Londen
 • boekenbeurs
 • MOS-school (milieuonderteunende school)
 • en zo veel meer ...

Inspraak en ondersteuning

 • via de leerlingenraad
 • via het bloeiende oudercomité
 • via oudercontacten
 • via de Babbelbox

Een school met een verzorgde service

 • gratis gebruik van de eetzalen
 • gratis avondstudie

SMS, onze eigen schoolkrant

Sportactieve school

 • middagsport
 • jaarlijkse sportdag

Eigen busvervoer met busbegeleiding

Boeken

 • handboeken in huursysteem
 • leerwerkboeken op school aan te kopen

Evaluaties

 • ouders hebben toegang tot het elektronisch puntensysteem

Oud-leerlingenavond

 • tweejaarlijkse organisatie

Vakoverschrijdende namiddagactiviteiten

 • grootouderfeest
 • ontwerpen van affiches en brochures
 • bezoek kinderdagverblijf
 • activiteiten met de lagere school