Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de hedendaagse economie en het ondernemen? 
Hebje belangstelling voor de wisselwerking tussen mensen, bedrijven en de overheid? 
Ben je geboeid door de economische actualiteit? 
Wil je economische modellen en mechanismen doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen. 
Dan is deze studierichting écht iets voor jou!

Talenten?

Je bent benieuwd naar de wisselwerking tussen economie en maatschappij. 
Je deinst niet terug voor het maken van berekeningen en het interpreteren van tabellen en grafieken. 
Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden. 
Je kan logisch en kritisch redeneren. 
Je kan makkelijk leerstof onthouden en bent bereid dagelijks te studeren. 
Je kan zelfstandig werken. 
Je beschikt over doorzettings- en beslissingsvermogen. 
Je hebt aanleg voor wiskunde entalen.

Lessentabel

       
  tweede graad  
  1e leerjaar  
       
  Economische wetenschappen  
       
   
  Godsdienst 2 u
  Lichamelijke opvoeding 2 u  
  Aardrijkskunde 1 u  
  Geschiedenis 2 u  
  Maatschappelijke en digitale vorming 1 u  
  Artistieke vorming 1 u  
  Nederlands 4 u  
  Frans 4 u  
  Engels 3 u  
  Wiskunde 5 u  
  Economie 4 u  
  Fysica 1 u  
  Chemie 1 u  
  Biologie 1 u  
       

Daarna?

In de derde graad zijn de studierichtingen Economie-wiskunde, Economie-moderne talen of Bedrijfswetenschappen logische vervolgrichtingen.
Economische wetenschappen is een polyvalente studierichting vanwege het aanbod talen, wiskunde en wetenschappen.