Interesse?

Heb je een brede interesse? 
Zijn wetenschappen en wiskunde jouw ding, maar schrikken ook een flinke portie talen en maatschappelijke vakken je niet af?
Ben je vooral aangetrokken door wat zich in de natuur afspeelt, van het onmetelijk grote tot het onmetelijk kleine? 
Wil je graag verschijnselenuit de levende en de niet-levende natuur analyseren en hou je vanproefondervindelijk onderzoek?
Dan is 
deze studierichting jou op het lijf geschreven.

Talenten?

Je bent geboeid door wetenschappelijke fenomenen.
Je bentvoldoende sterk in wiskunde.
Je kan abstract denken en verbanden leggen.
Je kan probleemoplossend denken.
Je wil natuurverschijnselen begrijpen.
Je bewijst graag theorie via laboproeven.
Je kan nauwkeurig waarnemen.
Je bent bereid om regelmatig te studeren.

Lessentabel

       
  tweede graad  
  1e leerjaar  
       
  Natuurwetenschappen  
       
   
  Godsdienst 2 u
  Lichamelijke opvoeding 2 u  
  Aardrijkskunde 1 u  
  Geschiedenis 2 u  
  Maatschappelijke en digitale vorming 1 u  
  Artistieke vorming 1 u  
  Nederlands 4 u  
  Frans 4 u  
  Engels 3 u  
  Wiskunde 5 u  
  Economie 1 u  
  Fysica 2 u  
  Chemie 2 u  
  Biologie 2 u  
       

Daarna?

In de derde graad zijnde studierichtingen Wetenschappen-wiskundeModerne talen–wetenschappenof Biotechnologische en chemische wetenschappen logische vervolgrichtingen.
Natuurwetenschappen is echter een polyvalente studierichting vanwege het aanbod talen, wiskunde en wetenschappen.