Wil je verder op reis doorheen onze beschaving? Kijk je uit naar spannende verhalen waarbij goden en helden je meenemen op avontuur?
Kiesdan voor Latijn!
We puzzelen met woorden en zinnen en ontdekken het systeem achter elke taal.

       
  eerste graad  
  2e leerjaar  
       
  KLASSIEKE TALEN (LATIJN)  
       
  Algemene vorming
  Godsdienst 2 u
  Aardrijkskunde 1 u  
  Natuurwetenschappen 1 u  
  moderne vreemde talen    
  Engels 2 u  
  Frans 3 u  
  Geschiedenis 2 u  
  Lichamelijke opvoeding 2 u  
  Muziek 1 u  
  Nederlands 4 u  
  Mens en samenleving 1 u  
  Techniek 2 u  
  Wiskunde 4 u  
   Lesuren algemene vorming 25 u  
       
  Basioptie    
  Latijn 5 u  

 

Keuzepakket bij de basisoptie Klassieke talen:

De leerlingen schrijven zich in voor een pakket van twee keuzes.

Elk pakket bestaat uit twee mogelijkheden die een bepaalde periode aan bod komen doorheen het jaar.

Bovendien zet ISM hard in op remediëring.

 

diff Latijn 1

 

De uitleg rond onze keuzepakketten kunt u vinden bij het studieaanbod 2de jaar - Keuzepakketten.