Regelmatig zijn er op school bezinningsmomenten of vieringen. We hebben aandacht voor het verloop van het (kerkelijk)jaar en staan stil bij vreugde en verdriet. ’s Morgens beginnen we met een gebed of bezinningstekst.


Jezus als mens van gebed

Maar het is meer dan dat, een christen voelt zich verbonden met alle mensen, allen zijn we broeders en zusters. We durven ons dan ook inzetten voor goede doelen. Dit jaar zamelen we voedsel in voor vluchtelingen, we zullen de mobiele school leren kennen die actief is in zuiderse continenten, er zal een koffiestop georganiseerd worden voor Broederlijk Delen, ...

Elke dag is er op de speelplaats, in klas solidariteit te vinden. Leerlingen helpen elkaar, er worden boeken ingevuld voor een afwezige, ...


Jezus als mens van solidariteit

Naar school gaan is in de eerste plaats leren. Talen, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde, informatica, praktijk en technologie, ... Leren over alles en nog wat, maar ook leren om samen te leven, nadenken over het leven, over vrede en oorlog, leven en sterven, ruzie en liefde, ... in de godsdienstlessen leren we heel wat en leren we zeker kijken naar Jezus’ levensmodel.


Jezus mens van onderricht

De scholen van de scholengemeenschap Tielt zetten vooraan Jezus als mens van onderricht, mens van solidariteit en mens van gebed.

Vandaag 270 jaar later is er nog steeds onze school naast het klooster. Samen met de scholen van Tielt willen we als katholieke scholen werken aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Onze school werd gesticht door de zusters van O.L.V. van 7 Weeën. Tot op vandaag verloopt de samenwerking met de zusters en de gemeente vlot. Jaarlijks neemt de school deel aan ‘Illud Mane’.