• De persoonlijke agenda van de leerling is het communicatiemiddel bij uitstek tussen school en ouders. Hierin worden toetsen, taken, overhoringen en voorbereidingen genoteerd. De agenda biedt ook voldoende ruimte om de studieplanning te noteren.
  • Leerkrachten en opvoeders noteren op hun beurt opmerkingen/feedback in de agenda.. Ook de ouders kunnen via deze weg communiceren met de leerkrachten/opvoeders.
  • Er worden vier oudercontacten per jaar voorzien. De klastitularis is echter steeds aanspreekbaar bij eventuele problemen. Een gesprek op aanvraag is altijd mogelijk.
  • Ieder semester is er onze schoolkrant SMS met de verslagen en beeldmateriaal van de vele activiteiten en projecten op onze school.
  • Brieven voor de verschillende activiteiten worden meegegeven aan de leerling. Dit wordt ook in de agenda genoteerd.
  • Op aangekondigde tijdstippen krijgen de leerlingen hun puntenkaart met de resultaten van overhoringen, toetsen en taken. Per trimester een rapport met de resultaten van het dagelijks werk en de proefwerken. Daarnaast hebben alle leerlingen en ouders een account op schoolonline zodat zij meteen de verschillende resultaten kunnen raadplegen.
  • Naast onze website hebben we ook onze eigen facebookpagina.